Karine Clemens, advocate, heeft dit advocatenkantoor opgericht om haar ervaring, haar beroepsernst, haar doorzettingsvermogen, haar toewijding en haar humanisme te uwer beschikking te stellen.

Het kantoor Clemens is voornamelijk actief in alle materies die onder het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het jeugdrecht vallen.

U zult er steeds aandacht en begrip voor uw problemen vinden, vanuit een persoonlijke vertrouwensrelatie. Dit om u te adviseren en bij te staan, in alle onafhankelijkheid, in het zoeken naar praktijkgerichte en naar uw noden aangepaste oplossingen.

Het kantoor Clemens biedt aan zijn cliënten, particulieren, zelfstandigen, handelaars of ondernemingen, een volledige waaier aan juridische diensten, om conflicten te voorkomen of op te lossen, in het Frans en in het Nederlands.

Een luisterend oor naar uw problemen

Een efficiënte en kwaliteitsvolle aanpak

Een krachtdadig behartigen van uw belangen

Het kantoor Clemens biedt aan zijn cliënten, particulieren, zelfstandigen, handelaars of ondernemingen, een volledige waaier aan juridische diensten, om conflicten te voorkomen of op te lossen, in het Frans en in het Nederlands.

Het treedt ook vastbesloten op bij conflicten en geschillen. Het kantoor Clemens heeft ook een uitgebreide expertise op het vlak van onderhandelingen, minnelijke schikkingen en bemiddelingen.

Naast haar hoedanigheid van advocate is Karine Clemens inderdaad ook een erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. In deze functie helpt zij partijen betrokken bij een conflict, oplossingen te vinden die rekening houden met hun wederzijdse belangen en dus leiden tot een voor iedereen aanvaardbare overeenkomst.

Deze eigenschap maakt haar ook bijzonder luistervaardig als advocate en laat haar toe om, in deze hoedanigheid, u efficiënt bij te staan in onderhandelingen, minnelijke schikkingen en bemiddelingen.