Ereloon

BEHEERSTE EN CONTROLEERBARE KOSTEN

Het advocatenkantoor Clemens werkt met het oog op transparantie. Meteen bij uw eerste afspraak wordt u ingelicht over kosten en erelonen, conform de beroepsregels van de advocaat.

Erelonen worden in de regel berekend volgens een uurtarief, afhankelijk van o.a. de moeilijkheidsgraad van de zaak, de financiële inzet, de draagkracht van de cliënt en de onderlegdheid van de advocaat in de behandelde materie.

In sommige zaken kan een succesfee overeengekomen worden, bij het behalen van een goed resultaat.

De gemaakte kosten (secretariaat, …) worden aan de cliënt doorgerekend. Erelonen en kosten van derden (gerechtsdeurwaarders, deskundigen, griffierechten, gerechtskosten …), worden doorgaans aan de cliënt overgemaakt voor rechtstreekse volstorting op rekening van de betrokken derden. Kosten die toch door het kantoor voorgeschoten werden worden nadien aan de cliënt doorgerekend.

De concrete berekeningswijze van kosten en erelonen wordt u meegedeeld bij aanvang van de zaak of, uitzonderlijk, na een eerste grondige studie van het dossier.

Wat de betaling betreft, kan een provisie op kosten en erelonen worden gevraagd, bij aanvang van de zaak. Ze komt overeen met de eerste te verwachten onkosten en prestaties.

Er kunnen regelmatig provisies worden gevraagd. Tussentijdse staten van kosten en erelonen worden eveneens regelmatig overgemaakt, wat de financiële last voor de cliënt enigszins spreidt en hem een duidelijk zicht geeft op de reeds verrichte prestaties.

Tussentijdse- en eindstaten van kosten en erelonen worden altijd met een volledig overzicht van verrichte prestaties en voorgeschoten kosten gestuurd.

Ook in het kader van de dienst “bemiddeling” licht de bemiddelaar u bij de eerste afspraak in over de berekeningswijze van zijn kosten en erelonen en de betalingsmodaliteiten.